WŁADZE SEKCJI

Władze Sekcji w latach 2021-2025

Przewodniczący
dr hab. n. farm. Tomasz Baj
 
Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. Kazimeirz Głowniak
 
Sekretarz
dr n. farm. Elwira Sieniawska
 
Skarbnik
prof. dr hab. Krystyna Skalicka-Woźniak 
 
Członkowie
dr hab. n. farm. Wirginia Kukuła-Koch
dr hab. n. med. Agnieszka Ludwiczuk