O SEKCJI

Misją sekcji jest propagowanie wiedzy z zakresu: fitoterapii, farmakognozji oraz botaniki oraz promowanie roli farmaceuty jako aktywnego uczestnika procesu terapeutycznego, a także upowszechnianie funkcji społecznej apteki – jako placówki ochrony zdrowia publicznego. Sekcja ma za zadanie podnoszenie świadomości społecznej we współpracy z Centrum Informacji o Leku, Urzędem Rejestracji oraz innymi instytucjami i organami  zajmujących się bezpieczeństwem oraz monitorowaniem jakości produktów leczniczych. Do zadań sekcji należeć będzie również zajmowanie stanowiska i propagowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa suplementów diety w skład których wchodzą substancje roślinne. Sekcja opracowywać będzie rozwiązania w zakresie propagowania wiedzy z zakresu fitoterapii, farmakognozji, botaniki, bezpieczeństwa terapii oraz wszelakich kwestii związanych z szeroko rozumianym lekiem roślinnym i produktami zawierającymi składniki pochodzenia roślinnego. Istotnym zadaniem sekcji jest uzyskanie statusu podmiotu opiniotwórczego w środowisku farmaceutycznym, przemyśle farmaceutycznym oraz środkach opinii publicznej. Ponadto sekcja działa na rzecz kształcenia studentów farmacji i edukacji farmaceutów w wyżej wzmiankowanej dziedzinie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką leku roślinnego i fitoterapii do członkowstwa w sekcji, jak również do kontaktu oraz wspólnych inicjatyw.