ARTYKUŁ

E. Maćkiw, K. Rzewuska, K. Tomczuk, D. Korsak

Oporność na ciprofloksacynę i tetracyklinę szczepów Campylobacter spp. izolowanych z produktów drobiarskich
2009-10-12

Oporność na ciprofloksacynę i tetracyklinę szczepów Campylobacter spp. izolowanych z produktów drobiarskich

87.29 kB | 21 grudnia 2017