ARTYKUŁ

H. Czeczot, M. Skrzycki, M. Majewska, M. Podsiad, W. Karlik, D. Grono, M. Wiechetek

Zmiany aktywności enzymów GSH-zależnych w izolowanych hepatocytach szczura poddanych działaniu kadmu
2010-02-05

Zmiany aktywności enzymów GSH-zależnych w izolowanych hepatocytach szczura poddanych działaniu kadmu

244.98 kB | 21 grudnia 2017