ARTYKUŁ

M. Ciecierska, M. Obiedziński

Oznaczenie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w kawach naturalnych palonych metodą HPLC-FLD/DAD
2012-04-03

Oznaczenie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w kawach naturalnych palonych metodą HPLC-FLD/DAD

235.35 kB | 21 grudnia 2017