ARTYKUŁ

A. Górska, E. Ostrowska-Ligęza, M. Wirków ska, J. Bryś

Wpływ pHna zdolność wiązania cholekalcyferolu przez p-laktoglobulinę
2013-02-18

Wpływ pHna zdolność wiązania cholekalcyferolu przez p-laktoglobulinę

943.49 kB | 21 grudnia 2017