ARTYKUŁ

L. Stasiak-Różańska, S. Błażejak

Ocena skuteczności wiązania magnezu przez biomasę Candida Utihs Atcc 9950 oraz ściany komórkowe tych drożdży
2013-02-18

Ocena skuteczności wiązania magnezu przez biomasę Candida Utihs Atcc 9950 oraz ściany komórkowe tych drożdży

995.11 kB | 21 grudnia 2017