ARTYKUŁ

M. Kusior, M. Krośniak,J. Chłopicka, P. Zagrodzki

Wpływ światła o różnej długości fal na rozwój roślin i wybrane parametry biochemiczne na przykładzie rzeżuchy (Lepidium Sativum) i gorczycy. (Sinapis.■ A Ibdy
2013-02-27

Wpływ światła o różnej długości fal na rozwój roślin i wybrane parametry biochemiczne na przykładzie rzeżuchy (Lepidium Sativum) i gorczycy. (Sinapis.■ A Ibdy

1.03 MB | 21 grudnia 2017