ARTYKUŁ

S. H. Bawa, M. Tołubińska, J. Myszkowska - Ryciak, A. Flarton, D. Gajewska

Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz ryzyka wystąpienia zaburzeń odżywiania u młodzieży licealnej w wieku 16-20 lat
2013-02-28

Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz ryzyka wystąpienia zaburzeń odżywiania u młodzieży licealnej w wieku 16-20 lat

996.50 kB | 21 grudnia 2017