ARTYKUŁ

Katarzyna Korzeniowska, Iwona Smolarek, Anna Jabłecka

Działania niepożądane indapamidu zarejestrowane przez Regionalny Ośrodek Monitorowania Działań Niepożądanych Leków w Poznaniu
2005-10-01

Side effects of indapamide registered by Regional Center of Undesired Effects of Drugs in Poznań. 21 cases of undesired effects of indapamide were assessed in patients with hypertension. The most frequent undesired effects of indapamide was headache. The most dangerous side effects of drug were allergic reaction and hypokaliemia.