ARTYKUŁ

Barbara Filipek

Leki przeciwpłytkowe w profilaktyce i leczeniu zaburzeń zakrzepowo-zatorowych
2005-12-01

Antiplatelet drugs in prophylaxis and treatment of thromboembolic disorders. On the basis of the literature the role of aspirin and other platelet-active drugs in prophylaxis and treatment thromboembolic disorders was described.