ARTYKUŁ

Andrzej Pawlik, Katarzyna Serdyńska, Ewa Dąbrowska-Żamojcin, Tamara Raińska-Giezek, Andrzej Modrzejewski

Patogeneza i terapia przewlekłych dolegliwości bólowych
2007-11-22

Pathogenesis and therapy of chronic pain. In this review the new methods of the therapy of neuropathic, postoperative and cancer pain are discussed.