ARTYKUŁ

WIESŁAWA KAROLCZAK

Fluor w chemii medycznej Część II - Leki przeciwnowotworowe
2007-11-22

Fluorine in medicinal chemistry. Part 2 - Anticancer drugs. The paper reviews group of selected fluorinated anticancer drugs. Chemical structures of those molecules are presented along with brief explanation of their anticancer activity. Some of the drugs has been in use for tens of years like Fluorouracil while the others, namely Sunitinib, Sorafenib and Lapatinib beeing approved in very last years 2005-2007.Brief comment covers application of fluorine 18F in cancer diagnostic techniques. Paper appears as the I I-nd part of paper reviewing the role of fluorine in medicinal chemistry.
Artykuł jest prezentacją kilkunastu wybranych fluorowanych leków, które znalazły szerokie zastosowanie w terapii nowotworów. Przedstawiono struktury chemiczne oraz mechanizm ich działania. W pracy omówione zostały związki znane od kilkudziesięciu lat, takie jak fluorouracyl, oraz leki najnowszej generacji wprowadzone do leczenia w latach 2005-2007, tj, sunitinib, sorafenib i lapatinib. Uwzględniono także role związków znaczonych fluorem18Fw diagnostyce chorób nowotworowych. Publikacja stanowi II część artykułu poświęconego roli fluoru w chemii medycznej.