ARTYKUŁ

Wiesława Karolczak, Stefan Karolczak

Wykorzystanie osiągnięć chemii radiacyjnej w farmacji. Część I - elementy chemii radiacyjnej
2008-01-26

Application of radiation chemistry achievements in pharmacy. Part 1. - elements of radiation chemistry. Radiation chemistry has found number of practical applications in many fields including pharmaceutical sciences and technology. In this paper composed of two parts, short summary of radiation effects in pharmaceutical systems is presented. Covered are common drugs irradiated in solid state or in the aqueous solution. In the first part basic introduction to radiation chemistry and general mechanism of radiolysis has been outlined.
Rezultaty badań oraz metody stosowane w chemii radiacyjnej znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach naukowych i wybranych technologiach. W dwuczęściowej publikacji "Wykorzystanie osiągnięć chemii radiacyjnej w farmacji" omówione zostały efekty wywołane działaniem promieniowania jonizującego na produkty farmaceutyczne. Przedstawione są między innymi wyniki badań nad radiolizą licznych popularnych leków. Pierwsza część artykułu stanowi wprowadzenie do chemii radiacyjnej .Przedstawiony w tej części został także ogólny mechanizm radiolizy.