ARTYKUŁ

Wiesława Karolczak, Stefan Karolczak

Wykorzystanie osiągnięć chemii radiacyjnej w farmacji. Część II - zastosowania praktyczne
2008-01-26

Application of radiation chemistry achievements in pharmacy. Part 2. - practical approaches. Second part of the paper is focused on the radiation sterilization which has been approved as the final step in the manufacturing of many pharmaceuticals and medical items. General description of radiation sterilization is presented along with outline of emerging applications of radiation in processing and manufacturing new form of drugs, medical items and biomaterials. Described are also analytical methods used for evaluation radiation induced effects. Basic introduction to the pulse radiolysis method is given to stress out importance of this technique in the studies on the mechanism of drug activity.
W drugiej części publikacji omówiona została metoda sterylizacji radiacyjnej, która stanowi metodę z wyboru dla otrzymania jałowych lekarstw, produktów medycznych i farmaceutycznych. Przedstawiono także kilka wybranych przyszłościowych zastosowań promieniowania w wytwarzaniu lub modyfikacji nowych form leków , farmaceutyków i nowoczesnych biomateriałów. Opisano metody analityczne stosowane dla oceny działania promieniowania na sterylizowane materiały. W artykule przedstawiono także podstawy radiolizy impulsowej, metody o istotnym znaczeniu w badaniach nad mechanizmem działania wielu leków.