ARTYKUŁ

Jolanta Małyszko, Jacek Małyszko

Nietrzymanie moczu
2008-01-26

Urinary incontinence, the complaint of involuntary leakage of urine. Urine leakage may present with a variety of specific symptoms. The major types of urinary incontinence symptoms are: urge incontinence (leakage with sudden urgency), stress incontinence (leakage with maneuvers that increase intraabdominal pressure), mixed incontinence (urge and stress leakage), and constant dribbling. Particularly in older people, urinary incontinence may be due to or contributed to by remediable factors generally outside of the lower urinary tract, such as medical conditions, medications, and mobility. A stepped approach to the management of urinary incontinence is appropriate: lifestyle changes, followed by behavioral methods, which should be tried before medication, and surgery considered only for patients who do not have an adequate response to noninvasive treatments.
Nietrzymanie moczu jest to objaw polegający na niekontrolowanym wycieku moczu. Jest dolegliwością bardzo dokuczliwą i nieprzyjemną. Występuje częściej u osób starszych, oraz u kobiet. U dorosłych jest zawsze objawem patologicznym, wynikiem jakiegoś schorzenia. Nietrzymanie moczu jest objawem wielu schorzeń i w związku z tym istnieje kilka rodzajów nietrzymania moczu. Najczęściej dzielimy je na: wysiłkowe nietrzymanie moczu, naglące nietrzymanie moczu, nietrzymanie moczu z przepełnienia, nietrzymanie pozazwieraczowe oraz nietrzymanie moczu o typie mieszanym. Najważniejsze w skutecznym leczeniu nietrzymania moczu jest ustalenie jego przyczyny oraz rodzaju nietrzymania moczu. Pozwala to na wybranie odpowiedniej metody leczenia. Nietrzymanie moczu można leczyć zachowawczo albo chirurgicznie. Oba sposoby leczenia można zastosować w niektórych rodzajach nietrzymania moczu, podczas gdy w innych tylko jeden sposób. Najczęściej najpierw próbujemy leczenia behawioralnego i farmakologicznego, a dopiero przy braku jego efektu próbujemy leczenia chirurgicznego. Ponieważ nietrzymanie moczu bardzo często jest wieloprzyczynowe to każdą osobę z nietrzymaniem moczu należy traktować indywidualnie.