ARTYKUŁ

Dominik M. Marciniak, Andrzej Dryś, Janusz Pluta

Statystyczna analiza danych. Część 1. Analiza wariancji ANOVA dla klasyfikacji pojedynczej
2008-04-06