ARTYKUŁ

Zbigniew Sztuba

Metody elektroanalityczne - miareczkowanie potencjometryczne i amperometryczne
2008-06-24

Electroanalytical methods - potentiometric and amperometric titration. Theoretical and practical principles of potentiometric (including alkacymetric, redox, precipitation) and amperometric (with one and two indicator electrodes) titration methods applied in chemical analysis have been presented. Some practical applications and various methods of determination of titration end point have been described. Advantages, inconveniences and limitations of the titration methods have been also presented.
W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne i praktyczne zastosowanie w analizie chemicznej miareczkowania potencjometrycznego (alkacymetrycznego, redox i strąceniowego) i amperometrycznego: z jedną i dwoma elektrodami wskaźnikowymi. Podano przykłady zastosowań analitycznych i zaprezentowano zalety i ograniczenia poszczególnych metod.