ARTYKUŁ

Dorota Szumny, Patrycja Krzyżanowska-Berkowska, Marta Misiuk-Hojło, Ewa Chebda, Marek Szaliński, Adam Szeląg

Jaskra - patofizjologia i leczenie. Część II. Leki pierwszego rzutu stosowane w terapii jaskry.
2008-10-21

Pathophysiology and treatment of glaucoma. Part 2. First choice treatment drugs used in glaucoma terapy. Nowadays there is a wide group of drugs in glaucoma treatment. Mainly there are drugs that lower the pressure in the eye exerting an influence on aqueous humour outflow from the eyeball in two main ways: through the irido-corneal angle and corneoscleral way. Mostly there are used the drugs with highest efficiency, which lower the pressure in the eye and more rarely cause adverse effects and contain additional effects, like neuroprotection or improvement of the blood flow, such as: prostaglandins and prostanoid, --adrenergic antagonists, -2-adrenergic agonists and topically used carbonic anhydrase inhibitors.

W farmakologicznym leczeniu jaskry istnieje dość duży wybór grup leków. Są to przede wszystkim leki obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe przez wpływ na dwie główne drogi odpływu cieczy wodnistej z gałki ocznej - przez kąt rogówkowo-tęczówkowy i drogą naczyniówkowo-twardówkową. Najczęściej stosowane są leki o największej skuteczności w obniżaniu podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego, rzadziej powodujące wystąpienie działań niepożądanych oraz wykazujące dodatkowe działanie, takie jak neuroprotekcja czy poprawa przepływu naczyniowego. Należą do nich: lipidy hipotensyjne, antagoniści receptorów adrenergicznych, agoniści receptorów-2-adrenergicznych i miejscowo stosowane inhibitory anhydrazy węglanowej.