ARTYKUŁ

Maria Jarecka, Piotr Borowicz

Cetuksymab - przeciwciało monoklinalne w terapii celowanej zaawansowanego raka jelita grubego
2009-01-10