ARTYKUŁ

Dorota Szumny, Patrycja Krzyżanowska-Berkowska, Marta Misiuk-Hojło, Ewa Chlebda, Marek Szaliński, Adam Szeląg

Jaskra - patofizjologia i leczenie. Część III. Leki drugiego rzutu stosowane w terapii jaskry
2009-01-10

Pathophysiology and treatment of glaucoma. Part 3. Second choice treatment drugs used in glaucoma terapy. Among many antiglaucomatous drugs there are parasympathomimetics, sympathomimetics and generally used carbonic anhydrase inhibitors, and hyperosmotic drugs. They are rarely used because of the local and general adverse effects, weakest hipotensive effect, and their inconvenience to patients or sporadic situations required their use.

Pośród wielu grup leków dostępnych w leczeniu jaskry znajdują się również parasympatykomimetyki, sympatykomimetyki i podawane ogólnie inhibitory anhydrazy węglanowej oraz leki hiperosmotyczne. Są one rzadziej stosowane ze względu na swe miejscowe lub ogólne działania niepożądane, słabsze działanie hipotensyjne, większą uciążliwość dla pacjenta lub sporadycznie występujące szczególne sytuacje wymagające ich stosowania.