ARTYKUŁ

Maja Krasowska

Farmakodynamiczne interakcje inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)
2009-06-25

Właściwe łączenie leków jest bardzo ważnym problemem współczesnej farmakoterapii. Interakcje międzylekowe są związane ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia działań niepożądanych leków, a co za tym idzie ze zwiększeniem częstości hospitalizacji i śmiertelności chorych.. Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) są klasą leków przeciwdepresyjnych, szeroko stosowaną nie tylko w leczeniu depresji, ale również w terapii innych zaburzeń nastroju (choroba afektywna dwubiegunowa), oraz innych chorób. Ze względu na swój mechanizm działania oraz właściwości farmakokinetyczne SSRI mogą wchodzić w interakcje z wieloma lekami.

Artykuł obejmuje omówienie dwóch grup interakcji farmakodynamicznych SSRI. Pierwsza z nich jest związana z wpływem na przekaźnictwo serotoninergiczne w ośrodkowym układzie nerwowym. W tej grupie najpoważniejszą interakcją jest zespół serotoninowy. Druga grupa jest związana z wpływem na funkcję płytek krwi i ryzykiem wystąpienia krwawień.

Słowa kluczowe: interakcje, leki przeciwdepresyjne, SSRI, zespół serotoninowy

Farmakodynamiczne interakcje inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)

91.06 kB | 21 grudnia 2017