ARTYKUŁ

Anna Rachwał, Katarzyna Greber, Wiesław Sawicki

Właściwości przeciwdrobnoustrojowe endogennych peptydów kationowych
2011-11-14