ARTYKUŁ

Magdalena Jastrzębska-Więsek, Anna Partyka, Anna Wesołowska

Nowoczesna farmakoterapia cukrzycy w ciąży – diagnostyka, samokontrola, leczenie dietą, insuliną i doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi
2012-05-17

Modern pharmacotherapy of gestational diabetes mellitus – diagnostic, self-monitoring of glycaemia, diet therapy, treatment with insulin and oral hypoglycaemic drugs

Gestational diabetes mellitus (GDM) is defined as any abnormal carbohydrate tolerance that begins or is first recognized in pregnancy, concerns about 3–6% of all pregnancies and is considered one of the most common pathology during pregnancy. GDM is a significant risk of multiple abnormalities relating to the organism of both mother, fetus, newborn, and child in further stage of its development. Therefore, an early diagnosis of GDM and implementation of appropriate therapeutic proceeding are of vital importance. In therapy of GDM is recommended self-monitoring of blood glucose concentration and medicinal nutrition therapy (MNT). When MNT fails to achieve the correct level of glycaemia, intensive insulin therapy is recommended – using human insulin (NPH) and its rapid-acting analogues such as aspart or lispro. Currently, there is also carried out extensive clinical research on safety for use in GDM oral hypoglycaemic drugs such as metformin or gliburyd. However, the treatment with oral hypoglycaemic agents is not recommended in the guidelines GDM therapy so far
Keywords: gestational diabetes mellitus (GDM), diagnostic, insulin, oral hypoglycaemic drugs, self-monitoring of glycaemia.
Cukrzyca ciążowa (GDM) to rodzaj zaburzeń węglowodanowych, rozpoznanych w czasie trwania ciąży, który dotyczy 3–6% ogółu ciąż i jest uważany za jedną z najczęstszych patologii położniczych. Wystąpienie GDM stanowi istotne ryzyko pojawienia się wielu zaburzeń dotyczących organizmu zarówno matki, płodu, noworodka jak i dziecka w dalszym etapie jego rozwoju. Dlatego bardzo istotne znaczenie ma jak najwcześniejsze rozpoznanie GDM oraz wdrożenie odpowiedniego postępowania terapeutycznego. W terapii GDM zalecana jest samokontrola glikemii oraz dieta, a w przypadku nie uzyskania euglikemii rekomendowana jest intensywna insulinoterapia z użyciem ludzkiej insuliny izofanowej (NPH), a także analogów takich jak insulina lispro czy aspart . Obecnie również prowadzone są intensywne badania nad bezpieczeństwem stosowania w GDM doustnych leków hipoglikemicznych takich jak metformina czy gliburyd. Jednak leczenie doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi do tej pory nie jest rekomendowane w wytycznych terapii GDM.
Słowa kluczowe: cukrzyca ciążowa (GDM), diagnostyka, insulina, doustne leki przeciwcukrzycowe, samokontrola glikemii
© Farm Pol, 2012, 68(3): 190-195