ARTYKUŁ

Katarzyna Adamczyk, Magdalena Jurzak

Etiologia, profilaktyka i leczenie pieluszkowego zapalenia skóry
2012-06-29

Pieluszkowe zapalenie skóry (PZS) należy do najczęstszych schorzeń skóry wieku niemowlęcego i wczesnodziecięcego. Do rozwoju PZS przyczyniają się: powtarzający, długi kontakt skóry z wydalinami ustrojowymi, mechaniczne uszkodzenia skóry powodowane przez mokrą pieluszkę oraz nadmierna okluzja na skórze. Podstawą profilaktyki i leczenia PZS jest zminimalizowanie czasu kontaktu skóry z zabrudzoną pieluszką, częste wietrzenie skóry, stosowanie preparatów ochronnych i zmniejszenie okluzji na skórze. Do codziennej pielęgnacji skóry okolicy pieluszkowej najlepiej stosować preparaty w postaci kremów z tlenkiem cynku, alantoiną lub pantenolem. W leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry stosowane są maści lecznicze: Alantan, Bepanthen i Linomag lub krem Sudocrem®.

Słowa kluczowe: Pieluszkowe zapalenie skóry, PZS, profilaktyka, leczenie, preparat ochronny.
Etiology, prevention and treatment of diaper dermatitis
Diaper dermatitis is a highly prevalent skin condition of infants and the youngest children. Diaper dermatitis is promoted by the combination of: repeated, prolonged contact of the skin with urine and feces, mechanical skin frictions caused by wet diaper and excessive skin occlusion. Prevention and diaper dermatitis treatment includes: minimizing the contact between skin and soiled diaper, frequent leaving the skin undiapered, using protecting creams and minimizing skin occlusion. Protecting creams that contain zinc oxide, allantoin and panthenol should be used in daily nursing. Diaper dermatitis treatment needs application of therapeutic ointments like Alantan, Bepanthen and Linomag or Sudocrem®.
Keywords: diaper dermatitis, prevention, treatment, protecting cream.
© Farm Pol, 2012, 68(4): 233-236