ARTYKUŁ

Dorota Rusek, Dariusz Kurzynoga, Tadeusz Głąbski, Jerzy Mikołajczyk

Nowe wskazania terapeutyczne dla znanych leków
2012-09-04

Repozycjonowanie już zatwierdzonych leków jest mniej ryzykowną strategią (niż wprowadzanie nowych), pozwalającą na obniżenie kosztów i przyspieszenie czasu ukazania się leku na rynku. Leki repozycjonowane nie są nowością w przemyśle farmaceutycznym.
W niniejszej pracy przedstawiono szereg leków repozycjonowanych skutecznie dla nowych zastosowań, jak na przykład: sildenafil (Viagra) repozycjonowany z leku na nadciśnienie na znakomity lek na dysfunkcję erekcji; minoksysyl (Rogaine), lek początkowo stosowany na nadciśnienie - na popularny obecnie lek przeciw łysieniu; talidomid (Thalidomide) repozycjonowanyy z wycofanego z rynku leku przeciwwymiotnego/uspokajającego na lek przeciwnowotworowy; miltefozyna (Impavido) – z leku przeciwnowotworowego na lek stosowany w tropikalnej chorobie, leiszmaniozie trzewnej.
W artykule opisano również szereg leków o potencjalnym nowym zastosowaniu w innych terapiach, będących obecnie w badaniach przed- i klinicznych. Należą do nich, między innymi: antybiotyki - minocyklina i ceftriakson, testowane jako leki w terapii chorób neurodegradacyjnych (SM i choroba Alzheimera); liposomalna amfotercyna B – lek badany w kierunku leiszmaniozy trzewnej; niesteroidalne leki przeciwzapalne (NLPZ) – testowane jako leki przeciwnowotworowe.
Nowe zastosowania znanych leków stanowią możliwość tańszej terapii, co jest istotne zwłaszcza w krajach rozwijających się.
Do poszukiwania nowych zastosowań dla znanych leków wykorzystywane są odpowiednie techniki obliczeniowe przesiewające, sortujące i porównujące dane.
Słowa kluczowe: repozycjonowane leki
New therapeutic indications for known drugs
Repositioning of already approved drugs is a lower-risk strategy that can reduce the cost and accelerate the time needed to bring the drug to market. Repurposing drugs is not new to the pharmaceutical industry. This paper presents some examples of drug-repositioning such as: sildenafil (Viagra) repositioned from a candidate for hypertension to a successful drug for erectile dysfunction; minoxidil (Rogaine) switched from a hypertension candidate to a successful hair loss drug; thalidomide (Thalidomid) repositioned from a discontinued antiemetic/sedative drug to a successful cancer therapeutic; miltefosine (Impavido) repositioned from anticancer drug to drug against Visceral Leishmaniasis, the neglected tropical disease. The article describes also potential drugs candidates evaluated for new indication (in undergoing preclinical and clinical tests), like certain antibiotics: minocycline and ceftriaxone – tested against neurodegenerative diseases (MS and Alzheimer); liposomal amphotericin B – for Visceral Leishmaniasis, non-steroidal anti-inflammatory drugs tested in cancer treatment. The new uses of the old drugs may therefore provide cost-effective treatment, especially in developing countries with limited resources. Various techniques including data mining, bioinformatics, and usage of novel screening platforms have been used for identification and screening of potential repositioning candidates.
Keywords: drug-repositioning, repurposing.
© Farm Pol, 2012, 68(6): 409-417