ARTYKUŁ

Tomasz Osmałek, Anna Froelich

Aktualne trendy w zastosowaniach biomedycznych inteligentnych polimerow
2012-09-14

Podstawową cechą materii ożywionej jest zdolność reagowania na bodźce i adaptowania się do zmiennych warunków otaczającego środowiska. Naukowcy podejmując próby naśladowania natury dostrzegli ogromne możliwości, jakie w tym zakresie stwarzają polimery określane mianem inteligentnych. Trwające ponad dwie dekady badania zaowocowały otrzymaniem struktur reagujących odwracalnymi zmianami konformacji na czynniki takie jak temperatura, pH, światło, pole elektryczne lub magnetyczne. Obecnie bardzo duże możliwości w zakresie biomedycyny stwarzają polimery z pamięcią kształtu, hydrożele superporowate, polimery zdolne do rozpoznawania określonych cząsteczek lub zmieniające przepływ cieczy. Spośród licznych zastosowań inteligentnych polimerów można wymienić systemy dostarczania leków, rusztowania dla tkanek w chirurgii regeneracyjnej, pożywki dla kultur komórkowych, sensory biologiczne.
Słowa kluczowe: inteligentne polimery, hydrożele superporowate, biosensory, pamięć kształtu.
Biomedical applications of smart polymers – current trends
The ability to respond to the external stimuli and to adapt to changing environmental conditions is a fundamental feature of living organisms. Scientists during their attempts of mimicking nature discovered enormous potential of materials called smart polymers. More than two decades of research resulted in the development of structures sensitive to temperature, pH, light, electric or magnetic field. Currently the most promising biomedical applications are attributed to shapememory polymers, superporous hydrogels, molecularly imprinted matrices or flow-control devices. Such materials can be utilized as drug delivery systems, cell culture supports and tissue scaffolds in reconstructive surgery and biosensors.
Keywords: smart polymers, superporous hydrogels, biosensors, shapememory polymers.
© Farm Pol, 2012, 68(7): 451-457