ARTYKUŁ

Maria Szcześniak, Janusz Pluta

Hydrożele
2012-09-14

Hydrożele ze względu na swe właściwości są powszechnie stosowanie w technologii farmaceutycznej. Jest to wynikiem dobrego i kontrolowanego uwalniania substancji leczniczych oraz charakteru zbliżonego do żywych tkanek organizmu. Możliwość modyfikacji ich składu zapewnia uzyskanie żeli stosowanych jako nośniki substancji leczniczych w postaciach leku, zarówno do użytku wewnętrznego jak i zewnętrznego.
Słowa kluczowe: Hydrożele, podział hydrożeli, polimery, zastosowanie w medycynie i farmacji.
Hydrogels
Hydrogels due to their properties, are more and more commonly used in pharmaceutical technology. This interest is associated with efficient and controlled release of active substances as well as with the character which resemble of live tissues. Modification of hydrogels structures, ensures that gels can be used as carriers of remedial substances, to internal and external usage.
Keywords: Hydrogels clasyfication, polymers, application in medicine and pharmacy.
© Farm Pol, 2012, 68(7): 458-461