ARTYKUŁ

Magdalena Wróblewska, Katarzyna Winnicka

Tabletki rozpadające się w jamie ustnej. Technologie otrzymywania
2012-09-14

Tabletki szybko rozpadające się w jamie ustnej są stałą postacią leku, która ulega rozpadowi i/lub rozpuszczeniu pod wpływem śliny bez konieczności popijania wodą. Łączą one w sobie zalety stałych form leku, tj. trwałość, precyzja dawkowania, łatwość wytwarzania i wygodę w sposobie przyjmowania z korzystnymi cechami form płynnych: łatwość podania (połknięcia) czy brak ryzyka zakrztuszenia. Formulacje te zostały opracowane z myślą o pacjentach mających problemy z połykaniem, dzieciach, osobach starszych, chorych leżących bądź z zaburzeniami psychicznymi, ale również osobach zapracowanych czy podróżujących, mogących mieć utrudniony dostęp do wody. Połykanie tradycyjnych tabletek może także przysparzać trudności w przypadku występowania nudności i wymiotów oraz nagłych napadów alergii czy kaszlu. Popularność i użyteczność postaci FDT stały się powodem rozwoju technologii ich wytwarzania. Artykuł przybliża różnorodne technologie opracowane w celu uzyskania szybkiego rozpadu/rozpuszczania tabletek w jamie ustnej.
Słowa kluczowe: tabletki szybko rozpadające się w jamie ustnej, dysfagia, liofilizacja, tabletkowanie bezpośrednie
Orodispersible tablets. An overview of formulation technology
Orodispersible tablets (ODT) are solid unit dosage forms, which disintegrate and/or dissolve in the saliva without the need for water. ODT have all the advantages of solid dosage forms, such as good stability, accurate dosing, easy manufacturing and easy handling by patients. They also have the advantages of liquid formulations, such as easy administration and no risk of suffocation resulting from physical obstruction by a dosage form. ODT have been formulated for dysphagic, pediatric, geriatric, bedridden, psychic and for active patients who are busy and travelling and may not have access to water. Swallowing conventional tablets may be difficult in some cases, such as motion sickness, sudden episodes of allergic attack or coughing. The popularity and usefulness of the formulation resulted in development of several ODT technologies. This review describes various technologies developed to achieve fast dispersion/dissolution of tablets in the oral cavity.
Keywords: orodispersible tablets, dysphagia, lyophilization, direct compression
© Farm Pol, 2012, 68(7): 473-481