ARTYKUŁ

Aleksandra Amelian, Katarzyna Winnicka

Substancje pomocnicze wykorzystywane do otrzymywania tabletek rozpadających się w jamie ustnej metodą tabletkowania bezpośredniego. Część 2. Substancje maskujące smak, wypełniające, poślizgowe i gotowe mieszaniny
2012-10-17

Tabletki rozpadające się w jamie ustnej są to stałe preparaty, które rozpadają się w ciągu 30 sekund po umieszczeniu w jamie ustnej. W projektowaniu składu tabletek rozpadających się w jamie ustnej istotną rolę odgrywają substancje pomocnicze - maskujące smak, wypełniające i poślizgowe, omówione w niniejszym artykule. Ponadto poszukuje się nowych wielofunkcyjnych mieszanin, które poprawiają właściwości tradycyjnych substancji pomocniczych i ułatwiają produkcję tej postaci leku.
Słowa kluczowe: tabletka rozpadająca się w jamie ustnej, substancje słodzące, substancje wypełniające, substancje poślizgowe, mieszaniny wielofunkcyjne
Excipients used to receive orally disintegrating tablets by direct compression method. Part 2. Sweeteners, fillers, lubricants and component excipients
Orally disintegrating tablets (ODT) are solid dosage forms, which disintegrate in contact with saliva in 30 seconds. In designing of orally disintegrating tablets is extremely important to select appropriate excipients – sweeteners, fillers and lubricants, which have been reviewed in this article. Novel component excipients are being explored to simplify the production process and to overcome difficulties associated with compressing of ODT.
Keywords: orally disintegrating tablet, sweeteners, fillers, lubricants, component excipients.
© Farm Pol, 2012, 68(9): 610-615