ARTYKUŁ

Piotr Merks, Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska

Etykietowanie produktów leczniczych a wzrost bezpieczeństwa stosowania leków
2012-10-17

The labelling of the medicinal products in the pharmacy and the increase in safe drugs use
Pharmaceutical care improves patients’ health by monitoring the effects of pharmaceutical treatment and reduces the costs of the treatment. Medicine labeling is one of the important parts of the pharmaceutical services. The aim of the present study was to survey patients’ demand for medicine labeling in Poland and satisfaction from labeling in United Kingdom. Polypharmacy, which means use of at least three drugs simultaneously, increases the risk of adverse drug reactions (ADRs) and may reduce compliance and adherence. Factors contributing to low compliance /adherence include, among others, lack of clear, easily understandable information about the use of medicines, lack of clearly formulated precautionary measures and knowledge of the storage conditions of medicinal products. One of the solutions to the problem of misuse of drugs can be labelling packages with stickers, which is well known in developed countries. The purpose of this paper is to describe medicinal product labelling issues and legal conditions in Poland, as well as present the results of a questionnaire study among polish patients in comparison to the patients ‘satisfaction from medicinal product labelling in United Kingdom.
Keywords: information, labelling, pharmacy.
© Farm Pol, 2012, 68(9): 616-622
Opieka farmaceutyczna stwarza szansę na poprawę zdrowia pacjentów poprzez monitorowanie efektów leczenia farmakologicznego oraz zmniejsza koszty leczenia. Etykietowanie produktów leczniczych jest jedną z najważniejszych usług farmaceutycznych. Politerapia, która oznacza używanie co najmniej trzech leków jednocześnie, zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (NDL) może ograniczyć również compliance i adherence. Wśród czynników przyczyniających się do niskiego poziomu przestrzegania zaleceń lekarskich należy wyróżnić m.in. brak czytelnych i konkretnych informacji na temat stosowania leków, brak jasno sformułowanych środków ostrożności i znajomości warunków przechowywania produktów leczniczych. Jednym z rozwiązań tych problemów może być etykietowanie produktów leczniczych, co jest dobrze znane w wielu krajach. Celem niniejszej pracy było zbadanie zapotrzebowania wśród polskich pacjentów na informację o dawkowaniu uzyskaną w aptece w formie wydruku w porównaniu do pacjentów z Wielkiej Brytanii, którzy otrzymują etykietowane produkty lecznicze od lat.
Słowa kluczowe: Informacja, etykietowanie, apteka