ARTYKUŁ

Anna Wasik, Anna Partyka, Magdalena Jastrzębska-Więsek, Anna Wesołowska

Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa) – etiologia i terapia
2012-10-17

Opieka farmaceutyczna stwarza szansę na poprawę zdrowia pacjentów poprzez monitorowanie efektów leczenia farmakologicznego oraz zmniejsza koszty leczenia. Etykietowanie produktów leczniczych jest jedną z najważniejszych usług farmaceutycznych. Politerapia, która oznacza używanie co najmniej trzech leków jednocześnie, zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (NDL) może ograniczyć również compliance i adherence. Wśród czynników przyczyniających się do niskiego poziomu przestrzegania zaleceń lekarskich należy wyróżnić m.in. brak czytelnych i konkretnych informacji na temat stosowania leków, brak jasno sformułowanych środków ostrożności i znajomości warunków przechowywania produktów leczniczych. Jednym z rozwiązań tych problemów może być etykietowanie produktów leczniczych, co jest dobrze znane w wielu krajach. Celem niniejszej pracy było zbadanie zapotrzebowania wśród polskich pacjentów na informację o dawkowaniu uzyskaną w aptece w formie wydruku w porównaniu do pacjentów z Wielkiej Brytanii, którzy otrzymują etykietowane produkty lecznicze od lat.
Słowa kluczowe: Informacja, etykietowanie, apteka
Anorexia nervosa: etiology and treatment
Anorexia nervosa is a serious problem and a challenge for modern medicine due to the complex etiology, prevalence, mortality and unsatisfactory efficacy of treatment. The purpose of this paper is to present this eating disorder from the perspective of its pharmacobiology, clinic and forms of treatment: psycho- and pharmacotherapy, including the contemporary research on the development of new effective pharmacological strategies in the treatment of anorexia nervosa.
Keywords: anorexia nervosa, pharmacotherapy and psychotherapy of eating disorders, compulsory treatment.
© Farm Pol, 2012, 68(9): 623-628