ARTYKUŁ

Alicja Nowaczyk, Agata Ziemnicka

Przejścia społeczności ludzkiej a rozwoj nauki o leku
2012-12-03

Tematyka pracy skupia się głównie wkoł zagadnienień związanych z teoria przejścia epidemiologicznego oraz rolą leków w zmianach społeczności ludzkiej. Artykuł dotyczy podstawowych aspektów teorii przejścia epidemiologicznego, ze wskazaniej jej źródłeł oraz zdefiniowac pojęcie zdrowia i czynników na nie wpływających. Dalej omówimy zarys rozwoju nauk farmaceutycznych oraz wybrane aspekty dotyczące aktualnego stanu badań nad lekami. Tak by możliwym było sformułowanie wniosku końcowego będącego próbą odpowiedzi na pytanie: Jaki jest wpływ leków na ludzkość?
Słowa kluczowe: przejście demograficzne, przejście epidemilogiczne, nauki farmaceutyczne
Human society transition and evolution of pharmacy
The work concerns the epidemiological transition theory and the influence of drugs on human society, in this context the fundamental aspects, sourses and defined concept of health, and the factors affecting it are discussed. We will outline the development of the pharmaceutical science and selected aspects of the current state of knowledge in medicine. Finally we attempt to formulate the possible answers to the question: what is the effect of uses medicines for humanity?
Keywords: the demographic transition,the epidemiological transition, medicinal chemistry.
© Farm Pol, 2012, 68(10): 685-691