ARTYKUŁ

Marzena Jamrógiewicz, Katarzyna Jasińska, Wiesław Sawicki

Problematyka dotycząca zapewnienia fotostabilności substancji leczniczych w postaciach leku
2013-06-13

Wrażliwość substancji leczniczych na promieniowanie w zakresie ultrafioletowym i widzialnym może wpływać nastabilność produktu leczniczego, co prowadzi do zmianwłaściwości fizykochemicznych, wywołuje negatywne efekty farmakologiczne, a czasami również toksyczne. Z tego względu istotne jest rutynowe prowadzenie testów fotostabilności. Wiedza z zakresu technologiifarmaceutycznej i znajomość nowoczesnych metod ochrony fotolabilnych substancji leczniczych są niezwykle ważne, by zapewnić stabilną postać leku i optymalny efekt terapeutyczny. Scharakteryzowano wytyczne dotyczące prowadzonych testów fotostabilności substancji i produktów leczniczych. Na przykładzie przeprowadzonych badań omówiono różne substancje pomocnicze dodawane w celu ochrony przed promieniowaniem z zakresu widzialnego oraz UV. Obecnie wykorzystuje się metody fizyczne, nanotechnologiczne oraz supramolekularne w celu zminimalizowania wpływu promieniowania na końcową jakość leku.
Słowa kluczowe: fotostabilność, postać leku, substancje absorbujące promieniowanie
Photolabile drug compounds in the pharmaceutical dosage forms – the range of problem
UV and visible radiation may influence on the stability of some active pharmaceutical ingredients and in a consequence destabilizes such medicinal products, causes changes in its physicochemical properties also with negative pharmacological and sometimes even toxic effects. For this reason it is important to conduct the routine testing photostability. The knowledge of chemistry and technology as well as some methods of medicinal substances protection are extremely important to maintain the therapeutic effect and the appropriate formulation principles. Guidelines for photostability testing were described focused on either substances alone or finished medicinal products. In this paper, various photostabilizers or quenchers which are added to tablets or liquid forms of drugs as excipients are discussed. Currently, there are used some physical methods, nanotechnology and supramolecular technology to minimize the impact of UV and visible radiation on the stability and the final quality of the pharmaceutical products.
Keywords: photostability, dosage form, radiation-absorbers.
© Farm Pol, 2012, 68(12): 858-866