ARTYKUŁ

Natalia Lech, Małgorzata Czesławska, Edmund Sieradzki

Badanie stabilności zawiesin doustnych z trimetoprimem, sporządzonych z zastosowaniem preparatow ORAR
2014-03-11

Celem badania była analiza stabilności zawiesin z trimetoprimem występującym w postaci tabletek, z dostępnymi na rynku preparatami ORA®.

Badanie dotyczyło zawiesiny trimetoprimu o stężeniu 5 mg/ml sporządzonej z zastosowaniem preparatu ORA-BLEND® jako vehiculum (Paddock Laboratories). Drugą zawiesiną poddaną badaniu była zawiesina trimetoprimu o stężeniu 5 mg/ml z dodatkiem mieszaniny ORA-PLUS® i sirupus simplex w stosunku objętościowym 1:1. Badane zawiesiny przygotowano w ośmiu powtórzeniach. Cztery przechowywano w temperaturze pokojowej (20±1°C), cztery pozostałe w lodówce (8±1°C). Zawartość trimetoprimu w zawiesinach oznaczano spektrofotometrycznie w 1, 2, 7, 10, 14, 21 i 28 dniu przechowywania.

Zawiesina trimetoprimu o stężeniu 5 mg/ml sporządzona z ORA-BLEND® jako vehiculum pozostała stabilna przez 28 dni przechowywana w temperaturze pokojowej oraz przez 21 dni przechowywana w lodówce. Zawiesina trimetoprimu o stężeniu 5 mg/ml sporządzona z vehiculum będącym mieszaniną ORA-PLUS® i sirupus simplex 1:1 pozostała stabilna przez 28 dni, niezależnie od temperatury jej przechowywania. Nie zaobserwowano zmian fizykochemicznych i organoleptycznych przez cały okres badania.

Słowa kluczowe: zawiesiny, trwałość leku, trimetoprim.

 
Study of the stability of trimetoprim oral suspensions prepared in ORA® vehicle

The stability of trimethoprim in oral suspensions prepared from commercially available tablets was studied. Trimethoprim 5mg/ml suspensions were prepared extemporaneously in ORA-BLENDR vehicle (Paddock Laboratories) and in a 1:1 mixture of ORA-PLUSR and sirupus simplex. Each suspension was prepared in eight bottles. Four of them were stored at room temperature (20 }1°C) and four were kept refrigerated (8 }1°C). Samples were taken from each bottle on days 1, 2, 7, 10, 14, 21 i 28. Spectrophotometric method was used to evaluate the content of active substances in each suspension. Trimethoprim 5 mg/ml suspension in ORA-BLENDR remained stable for 28 days when stored at room temperature (20 }1°C) and for 21 days when kept refrigerated (8 }1°C). Trimethoprim 5 mg/ml suspension in a 1:1 mixture of ORA-PLUSR and sirupus simplex remained stable for 28 days when stored at room temperature (20 }1°C) and when kept refrigerated (8 }1°C). No organoleptic changes were observed.

Keywords: suspensions, drug stability, trimethoprim.

© Farm Pol, 2014, 70(3): 130-133