ARTYKUŁ

Karolina Sobczak-Żmuda, Beata Pasker, Marian Sosada

Kwas hialuronowy i jego pochodne jako składniki współczesnych produktów leczniczych, kosmetyków i suplementów diety
2014-03-24

Kwas hialuronowy (HA) należy do grupy glikozoaminoglikanów (GAG) tworzących włókna tkanki łącznej. Jest liniowym polisacharydem zbudowanym z powtarzających się dwóch podjednostek: kwasu D-glukuronowego oraz N-acetyloglukozoaminy. HA charakteryzuje się unikatowymi właściwościami fizykochemicznymi. W produktach leczniczych i wyrobach medycznych czy kosmetycznych stosuje się go w postaci wolnego kwasu oraz soli sodowej gdyż naturalnie występuje w tych formach w organizmie ludzkim. Dawniej HA pozyskiwany był z grzebieni kogucich, natomiast obecnie otrzymywany jest dzięki bakteriom z rodzaju Streptococcus. Główne kierunki zastosowania HA w medycynie to ortopedia, okulistyka, ginekologia. Szeroko wykorzystywany jest ponadto w medycynie estetycznej, kosmetologii i suplementach diety.

Słowa kluczowe: kwas hialuronowy, właściwości fizykochemiczne kwasu hialuronowego, suplementy diety z kwasem hialuronowym, produkty lecznicze z kwasem hialuronowym

 

Hyaluronic acid and its derivatives as a component of contemporary pharmaceuticals, cosmetic products and dietary supplements

Hyaluronic acid (HA) belongs to group of glycosoaminoglycans (GAG) which are contains a fibre connective tissues. It is a linear high molecular polysaccharide composed of repeating units of disaccharide of D-glucoronic acid and N-acetylglucosamine. HA is characterized by peculiar physic-chemical properties. In curative products, medical or cosmetical devices it is used in a free form and sodium salt form, because in the human body HA occurs in the salt form. Formerly HA was extracted from rooster combs, and now it is mainly produced by bacteria from Streptococcus sp. In medicine main directions application of HA is orthopaedics, ophthalmology, gynaecology. Commonly is used in esthetic medicine, cosmetology and dietary supplements.

Keywords: hyaluronic acid, physicochemical properties of hyaluronic acid, dietary supplements with hyaluronic acid, pharmaceutical with hyaluronic acid.

© Farm Pol, 2014, 70(1): 48-54