ARTYKUŁ

Ewa Majewska, Lena Mordzak, Mariola Kozłowska

Mikrobiologiczne metody syntezy hormonów peptydowych i białkowych
2014-04-09

W artykule przedstawiono mikrobiologiczne metody syntezy takich hormonów peptydowych i białkowych jak insulina, hormon wzrostu, erytropoetyna, parathormon oraz insulinopodobny czynnik wzrostu 1. Ze względu na złożoną budowę tych substancji, jedyną realną drogą do ich produkcji są metody inżynierii genetycznej. Rekombinowane mikroorganizmy są w stanie produkować aktywne biologiczne białka z wysoką wydajnością. Nieustannie wzrastające zapotrzebowanie na różnorodne hormony terapeutyczne wpływa na nieprzerwane poszukiwania coraz to bardziej efektywnych biotechnologicznych systemów ekspresji dla ich produkcji.

Słowa kluczowe: insulina, hormone wzrostu, erytropoetyna, mikroorganizmy

 
Microbiological methods for peptide and protein hormones synthesis

The article presents microbiological methods for the peptide and protein hormones synthesis that are used in the growing world production of these compounds. Insulin and human growth hormone (hGH) are obtained in large quantities due to a large number of patients in need for treatment based on these hormones. In contrary, compounds such as insulin-like growth factor (IGF-1), erythropoietin (EPO) and parathormone are produced in a smaller scale, but their production constitute a fundamental contribution to overall peptide hormones production. The use of microorganisms for the synthesis of the aforementioned hormones has many advantages, such as high production yields or lack of immunogenicity during treatment. Therefore, constant research on the improvement of the production of these hormones on a large scale with the use of microorganisms is being done.

Keywords: insulin, growth hormone, erythropoietin,microorganisms.

© Farm Pol, 2014, 70(4): 205-213