ARTYKUŁ

Tomasz Stawarski, Edmund Sieradzki, Natalia Bartos, Agnieszka Stawarska

Porównanie szybkości uwalniania pantoprazolu z tabletek dojelitowych i układów wielozbiornikowych
2014-06-16

 

 

Wykonano trzy rodzaje tabletek z pantoprazolem o różnej zawartości substancji czynnej. Jeden rodzaj tabletek użyto do skonstruowania układów wielozbiornikowych. Badano i porównano szybkości uwalniania substancji czynnej z wykonanych postaci leku. Pantoprazol uwalniał się najszybciej z układów wielozbiornikowych.

Słowa kluczowe: pantoprazol, układy wielozbiornikowe, minitabletki, uwalnianie

Comparison of the rate of release of pantoprazole from gastro-resistant tablets and multi-compartment systems

Three types of tablets with different content of pantoprazole were made. One type of tablets was used to construct multi-compartment systems. Dissolution testing of pantoprazole from prepared dosage forms was made. Achieved results were compared. The release of pantoprazole was the fastest from multicompartment systems.

 Keywords: pantoprazole, multi-compartment systems, minitablets, dissolution testing.

© Farm Pol, 2014, 70(5): 231-234