ARTYKUŁ

Marzena Szczucińska, Maja Szczepańska

Rozmowa z dr. Wojciechem Kuźmierkiewiczem – wiceministrem zdrowia w latach 1992–97, prezesem zarządu Naukowej Fundacji Polpharmy, wiceprezesem Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
2014-06-16

An Interview with Dr. Wojciech Kuźmierkiewicz - Deputy Minister of Health in years 1992-1997, Chairman of the Board of the Polpharma Scientific Foundation, Vice-President of the Polish Association of Pharma Industry Employers