ARTYKUŁ

Łukasz Fijałkowski, Alicja Nowaczyk

Epidemiologia grzybic układowych w Europie
2014-06-16

W ostatnim czasie obserwujemy wzrost zachorowań na grzybice układowe. W związku z tym postanowiono zaprezentować dane dotyczące epidemiologii grzybic układowych w Europie. Z analizy danych wynika, iż w różnych regionach Europy odnotowano różnice w zachorowalności na inwazyjne zakażenia grzybicze. Główną przyczyną grzybic na Starym Kontynencie są drożdże z gatunku Candida albicans, jednakże odnotowuje się ciągły wzrost zachorowań na inne gatunki z rodzaju Candida. Główne czynniki ryzyka grzybic układowych to immunosupresja, współistniejące choroby nowotworowe, obecność wkłucia centralnego oraz intensywna antybiotykoterapia o szerokim spektrum. Śmiertelność związana z zachorowaniem na grzybice układowe w Europie wynosi około 35%.Słowa kluczowe:

Epidemiologia, Grzybice układowe, EU, Przejście epidemiologiczne, Candida sp., fungemia

Epidemiology of systemic fungal infections in Europe

Recently, increase of systemic fungal infections morbidity is observed. Therefore, data about epidemiology of invasive fungal infections in Europe were collected. As a result, in different regions of Europe dissimilarity of systemic mycoses prevalence were shown. Major cause fungal infections in Europe are yeasts from species Candida albicans, however in recent time more other yeasts form genus Candida are spotted. The most important risk factors are immunosupression, coexisting cancer, presence of central venous catheter and broad-spectrum antibiotic use. Mortality associated with invasive fungal infections was about 35%.

Keywords: epidemiology, EU, systemic fungal infections, epidemiological transition, Candida sp., fungemia.

© Farm Pol, 2014, 70(5): 276-281