ARTYKUŁ

Maria Szcześniak, Bożena Grimling, Jan Meler

Cynk – pierwiastek zdrowia
2014-07-08

Cynk jest mikroelementem koniecznym do prawidłowego funkcjonowania organizmów roślin i zwierząt. Niskie stężenie, jak i nadmiar tego pierwiastka mogą być przyczyną wielu stanów chorobowych. W pracy przedstawiono aspekty zdrowotne, przyczyny i objawy niedoborów oraz możliwości leczenia.

Słowa kluczowe: cynk, aspekty zdrowotne, odżywianie, leczenie cynkiem

Zinc – element of health ・ Zinc is necessary microelement for regular functioning of plants and animals organisms. Low and high concentration can be cause of many diseases. The review is discussed the zinc therapeutic aspects, causes and symptoms of the zinc deficiencies, and zinc therapy.

Keywords: zinc, therapeutic aspects, nutrition, zinc therapy.

© Farm Pol, 2014, 70(7): 363-366

 

Cynk – pierwiastek zdrowia

70.18 kB | 21 grudnia 2017