ARTYKUŁ

Konrad Tadajczyk, Krzysztof Tomasz Witczak

Lekarstwo na zaćmę Aglajasa z Bizancjum
2014-07-08

Aglajas, mało znany lekarz z Bizancjum, przygotował przepis na wykonanie leku na zaćmę w formie poematu zawierającego 14 dystychów elegijnych (28 wersów). Lek zawiera 13 rozmaitych składników. Recepta Aglajasa wydaje się typowo hellenistycznym poematem, który został napisany językiem niejasnym, zawierającym bardzo wiele zagadek i odwołań mitologicznych.

Słowa kluczowe: zaćma, farmakologia, historia medycyny w starożytności

Aglaias of Byzantium and his medicine for cataract ・ Aglaias, an unknown physician from Byzantium, wrote a receipt for preparing his medicine for cataract as an poem of 14 elegiac couplets (28 verses). This drug contains 13 different ingredients. Aglaias’ receipt seems a typical Hellenistic poem, as it is written in an obscure language and includes many puns, enigmatic puzzles and mythological references.

Keywords: cataract, pharmacology, ancient history of medicine

© Farm Pol, 2014, 70(7): 367-370

 

Lekarstwo na zaćmę Aglajasa z Bizancjum

85.65 kB | 21 grudnia 2017