ARTYKUŁ

Jan Majewski

O wystawach obrazow mgr farm. Doroty Krystyny Pastok‑Chomickiej w Muzeum Farmacji w Poznaniu i w Bielsku‑Białej (na XXIII Sympozjum Historii Farmacji) -.„KWIATY POLSKIE”
2014-07-08