ARTYKUŁ

Bartłomiej Niżnik, Karolina Gaweł, Beata Stanisz

Farmaceutyki – pomoc czy zagrożenie dla kobiet w ciąży?
2014-07-08

Kobiety ciężarne, podobnie jak inni ludzie, mogą być chore. Każdy stan patologiczny organizmu wymaga leczenia a chora kobieta ciężarna szczególnie powinna być pod stałą indywidualną opieką lekarza ginekologa lub innego specjalisty i nie powinna sama leczyć się, nawet zwykłego przeziębienia. Terapia kobiety ciężarnej, powinna uwzględniać trymestr ciąży oraz stan ogólny kobiety. Informacje o szkodliwym działaniu leków stosowanych u kobiet ciężarnych gromadzone są głównie z przypadków klinicznych, w których ujawniło się ich niepożądane działanie. Nie prowadzi się też badań toksykologicznych nowych leków na kobietach ciężarnych, stąd informacji o szkodliwości leków na płód jest wciąż niewiele. Autorzy niniejszej pracy postanowili dokonać przeglądu piśmiennictwa dotyczącego, stosowania chemioterapeutyków oraz leków przeciwzapalnych u kobiet w ciąży.

Słowa kluczowe: Zaburzenia hiperpigmentacyjne skóry oraz farmakologiczne metody ich leczenia

Pharmaceuticals – help or threat to pregnant women? ・ Pregnant women, like other people, may suffer from many illnesses. Each pathological condition of the body requires treatment and in particular pregnant woman should be under constant and individual care and should not be encouraged to any form of self-treatment. Therapy of pregnant women should take many aspects into consideration. Information about the harmful effects of drugs used during pregnancy is mainly collected from clinical cases, during which their side effects have been revealed. Toxicological studies of new drugs cannot be conducted on pregnant women, hence little is known about the dangers of drugs on the fetus.

Keywords: pregnancy, antibiotics, COX inhibitors, anti-inflammatory drugs, analgesics

© Farm Pol, 2014, 70(7): 373-384

Farmaceutyki – pomoc czy zagrożenie dla kobiet w ciąży?

134.31 kB | 21 grudnia 2017