ARTYKUŁ

Krzysztof Tomasz Witczak

Najstarsza apteka w Tomaszowie Mazowieckim
2014-09-21

Najstarsza apteka w Tomaszowie Mazowieckim powstała w 1825 roku. Założył ją farmaceuta Stanisław Suchecki (1799–1833), który od 1830 r. pełnił funkcję ławnika honorowego w Radzie Miejskiej. W okresie powstania listopadowego był filarem zwalczania epidemii cholery. Po nagłej śmierci Stanisława Sucheckiego apteka przeszła w ręce ewangelika Adolfa Henryka Langego (1809–przed 1874), który najpierw poślubił wdowę Paulinę z Dzierzgowskich Suchecką (1809–1835), a później jej krewną Teresę Suchecką (ur. 1814).

Słowa kluczowe: historia farmacji, biografia, Tomaszów Mazowiecki.

 

 

The oldest pharmacy in Tomaszów Mazowiecki

 

The oldest pharmacy in Tomaszow Mazowiecki was created in 1825 by Stanislaus Suchecki (1799–1833). He was a honoured alderman in the town Tomaszow Mazowiecki in years 1830–1833 and a chief of overpowering a epidemic of cholera in 1831. After his premature death the pharmacy was managed by Adolf Henryk Lange (1809–before 1874), who married the widow Paulina Suchecka nee Dzierzgowska (1809–1835), later Teresa Suchecka (born 1814).

 

 

Keywords:history of pharmacy, biography, Tomaszow Mazowiecki.

 

© Farm Pol, 2014, 70(8): 436-441

Najstarsza apteka w Tomaszowie Mazowieckim

719.16 kB | 21 grudnia 2017