ARTYKUŁ

Antonina Balicka, Magdalena Donejko, Edyta Rysiak

Wymagania prawne dotyczące kosmetyków w aspekcie działań niepożądanych
2014-09-21

Branża kosmetyczna jest aktualnie jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi przemysłu Unii Europejskiej. Wymaga to zapewnienia konsumentom, farmaceutom i kosmetologom prawnego bezpieczeństwa stosowania i użytkowania kosmetyków. W kontekście nowych dokumentów prawnych zachodzi potrzeba uporządkowania informacji na temat składu kosmetyków, informacji na opakowaniu i ograniczeń w dystrybucji na rynek europejski.

Słowa kluczowe: kosmetyki, Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów.

Legal requirements for cosmetics in terms of side effects

 

The cosmetic industry is currently one of the fastest growing industries of the European Union. Therefore, it requires to deliver to the consumers, pharmacists and cosmetologist legal regulations for security application and use of cosmetic. In the context of new legal documents it is need to prepare information on the composition of cosmetics, the information on the packaging and distribution restrictions in the European market.

Keywords: cosmetics, the Scientific Committee on Consumer Safety, Safety assessor.

 

© Farm Pol, 2014, 70(8): 466-470

Wymagania prawne dotyczące kosmetyków w aspekcie działań niepożądanych

68.78 kB | 21 grudnia 2017