ARTYKUŁ

Bartłomiej Milanowski, Piotr J. Rudzki

IV Międzynarodowe Warsztaty dotyczące Równoważności Biologicznej, Bioanalizy, Dostępności Farmaceutycznej oraz Produktów Biopodobnych
2014-09-21

W dniach 19-21 maja 2014 r. w Budapeszcie odbyły się IV Międzynarodowe Warsztaty dotyczące przepisów regulujących zagadnienia z zakresu równoważności biologicznej, bioanalizy, dostępności farmaceutycznej oraz produktów biopodobnych. Program naukowy warsztatów został podzielony na następujące sesje: perspektywy wytycznych rejestracyjnych, postępy farmakokinetyki, interakcje leków z żywnością, biofarmaceutyczny system klasyfikacji substancji leczniczych (BCS), dostępność farmaceutyczna i biowaiver, postępy w badaniach uwalniania, trendy wytycznych w bioanalizie, produkty lecznicze biopodobne i złożone, spojrzenie w przyszłość branży. Warsztaty były znakomitą okazją do nawiązania nowych kontaktów naukowych i biznesowych oraz do dyskusji na forum międzynarodowym zagadnień związanych z równoważności biologiczną i dostępnością farmaceutyczną.

 

 

Słowa kluczowe: Równoważność Biologiczna, Bioanaliza, Dostępność Farmaceutyczna, Produkty Biopodobne.

 

 

 

4th International Regulatory Workshop on Bioequivalence, Bioanalysis, Dissolution and Biosimilarity

 

The 4th International Regulatory Workshop on Bioequivalence, Bioanalysis, Dissolution and Biosimilarity was held in Budapest from 19th to 21st May 2014. Scientific program included: Regulatory Perspectives, Advances in Pharmacokinetics, Drug and Food Interactions, Biopharmaceutical Classification System (BCS), Dissolution and Biowaiver, Advances in Dissolution, Regulatory Trends in Bioanalysis, Biosimilars and Complex Drug Products, Looking into the Future. The Workshop was an excellent opportunity to discuss dissolution and bioequivalence issues with international experts.

 

Keywords:Bioequivalence, Bioanalysis, Dissolution, Biosimilarity.

 

© Farm Pol, 2014, 70(9): 501-504