ARTYKUŁ

Patrycja Grosman-Dziewiszek, Łukasz Grosman, Piotr J. Rudzki

III Międzynarodowe Warsztaty dotyczące Równoważności Biologicznej, Bioanalizy, Dostępności Farmaceutycznej oraz Produktów Biopodobnych
2015-03-03

W dniach 4–6 czerwca 2012 r. odbyły się w Budapeszcie III Międzynarodowe Warsztaty dotyczące przepisów regulujących zagadnienia z zakresu równoważności biologicznej, bioanalizy, dostępności farmaceutycznej oraz produktów biopodobnych. Program naukowy warsztatów został podzielony na następujące sesje: punkt widzenia agencji rejestracyjnych, bioanaliza, dostępność farmaceutyczna i wpływ pokarmu, biofarmaceutyczny system klasyfikacji (BCS), produkty lecznicze o zmodyfikowanym uwalnianiu, produkty biotechnologiczne i złożone, spojrzenie w przyszłość. Warsztaty były znakomitą okazją do omówienia na forum międzynarodowym zagadnień związanych z równoważności biologiczną i pozostaje mieć nadzieję, że przyczynią się one do harmonizacji wymagań rejestracyjnych na poziomie światowym.

Słowa kluczowe: równoważność biologiczna, bioanaliza,dostępność farmaceutyczna, produkty biopodobne

3rd International Regulatory Workshop on Bioequivalence, Bioanalysis, Dissolution and Biosimilarity

The 3rd International Regulatory Workshop on Bioequivalence, Bioanalysis, Dissolution and Biosimilarity was organised in Budapest from 4th to 6th June 2012. Scientific program included: Regulatory Perspectives, New Trends in Bioanalysis, Dissolution and Food Effect, Biopharmaceutical Classification System (BCS) and Biowaivers, Modified Release Dosage Forms, Biotech and Complex Drug Products, Looking at the Future. The Workshop was an excellent opportunity for international discussion on bioequivalence issues and is expected to contribute in global harmonisation of regulatory requirements

Keywords: Bioequivalence, Bioanalysis, Dissolution, Biosimilarity

© Farm Pol, 2013, 69(1): 47-49