ARTYKUŁ

Michał Piotr Marszałł

Magnetyczne nośniki leków
2015-03-03

Do nowoczesnych systemów dostarczania leków należą różne typy połączeń lek-nośnik. Jednym z kierunków badań w tym zakresie jest zastosowanie nanocząstek tlenku żelaza jako potencjalnych nośników leków stosowanych szczególnie w terapii celowanej. Obecnie prowadzi się liczne badania nad ich wpływem na farmakokinetykę oraz dystrybucję in vitro oraz in vivo przyłączonych do nich leków. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań nowych strategii terapeutycznych z udziałem nośników magnetycznych.

Słowa kluczowe: magnetyczne nośniki leków, magnetyczne nanocząstki, terapia nowotworów

Magnetic drug carriers

Modern drug delivery systems involve different types of drug-carrier conjugates. Growing interest in application of the iron oxide nanoparticles as potential drug carriers in targeted therapy is observed. Presently, many studies on the influence of magnetic carriers on the pharmacokinetic and in vitro and in vivo distribution drug were performed. The present review summarizes potential ability to use the magnetic carriers in new therapeutic strategy.

Keywords: cancer pharmacotherapy, magnetic drug carriers, magnetic nanoparticles.

© Farm Pol, 2013, 69(1): 58-62