ARTYKUŁ

Joanna Pieczyńska, Paulina Rynio, Rafał Sozański, Artur Kłósek, Mariusz Zimmer, Halina Grajeta

Realizacja norm i zaleceń żywieniowych przez kobiety ciężarne w II trymestrze ciąży – badania pilotażowe
2015-03-10

Prawidłowy sposób żywienia w trakcie ciąży ma istotny wpływ na rozwój płodu i stan matki. Dieta kobiety ciężarnej powinna zapewnić rozwijającemu się płodowi adekwatną do zapotrzebowania ilość energii oraz składników odżywczych. Niedobory żywieniowe, jak i nadmiary mogą być jedną z przyczyn zaburzeń prawidłowego przebiegu ciąży.

Celem pracy była ocena sposobu żywienia kobiet w II trymestrze ciąży.

W badaniach wzięło udział 20 kobiet w II trymestrze ciąży, wśród których przeprowadzono ankietę dotyczącą zwyczajów żywieniowych oraz wywiad żywieniowy obejmujący 7 dni. Skład całodziennych racji pokarmowych (CaRP) badanych kobiet oceniono, posługując się programem komputerowym Dieta 5d.

Wśród badanych kobiet w II trymestrze ciąży stwierdzono szereg nieprawidłowych zachowań żywieniowych, a także nadmiarów i niedoborów składników odżywczych względem obowiązujących norm żywieniowych. Kobiety ciężarne przez cały okres trwania ciąży powinny być objęte poradnictwem dietetycznym, a suplementacja diety preparatami witaminowo-mineralnymi musi być dobierana indywidualnie dla każdej pacjentki w zależności od jej sposobu żywienia.

Słowa kluczowe: ciąża, żywienie, zwyczaje żywieniowe.

Realization of nutritional norms and recommendations by pregnant woman in second trimester of pregnancy – preliminary study ・ Pregnant women are particularly vulnerable to nutritional deficiencies because of the increased metabolic demands imposed by pregnancy involving a growing placenta, fetus, and maternal tissues. The health behaviors of pregnant woman, including adequate dietary habits and supply of all essential nutrients, affects the health condition of woman and development of the fetus. The aim of the study was to assess the dietary intake among pregnant woman in second trimester. The studied group consisted of 20 pregnant woman in second trimester of pregnancy. In the study, dietary habits of pregnant woman were assessed using the cross-check dietary history method and dietary record including 7 days. Content of the daily dietary intakes was assessed using Dieta 5d computer program. Many common dietary mistakes as well as deficiencies and excesses of nutrients according to nutritional recommendations were observed in the study group. Polish woman at childbearing age must be educated about the necessity for proper nutrition before and during pregnancy and using vitamin-mineral dietary supplements by pregnant women should be matched individually according to dietary intake.

Keywords: pregnancy, nutrition, dietary habits.

© Farm Pol, 2015, 71(1): 8-15